PaedDr. Alena Drljača - Pisaríková

PaedDr. Alena Drljača - Pisaríková

Trénerka 3. Kvalifikačného stupňa FTVŠ UK BA
Diplomovaná učiteľka spoločenského tanca a spoločenskej výchovy
Doktorka pedagogiky so zameraním na telesnú výchovu
Rozhodckyňa výkonnostnej kategórie S pre Tanečný šport
Mgr. Michaela Adámiková, DiS. art.

Mgr. Michaela Adámiková, DiS. art.

 • Trénerka 2. kvalifikačného stupňa pre Tanečný šport, FTVŠ BA
 • Diplomovaný špecialista umenia - odbor TANEC
 • Rozhodkyňa pre výkonnostné triedy D, C, B - Tanečný šport
 • Majsterka Slovenska v latinskoamerických tancoch družstiev
 • Finalistka majstrovstiev v štandardných, latinskomarických a desiatich tancov
 • Michal Hnila

  Michal Hnila

  Tréner 1. kvalifikačného stupňa pre Tanečný šport, FTVŠ BA
  Rozhodca pre výkonnostné kategórie D, C pre Tanečný šport
  Michal Soukup

  Michal Soukup

  Viacnásobný Majster v latinskoamerických a štandardných tancoch
  Externý tréner latinsko- amerických tancov
  Tomáš & Martina Uváček

  Tomáš & Martina Uváček

  tréneri 1. kvalifikačného stupňa
  porotcovia výkonnostnej triedy B
  medzinárodná výkonnostná trieda: ŠTT – S, LAT – S
  majstri SR v latinsko-amerických tancoch pre rok 2019 v kategórii Dospelí
  šesťnásobní majstri SR v 10-tich tancoch v rokoch 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 v kategórii Dospelí
  vicemajstri SR v 10-tich tancoch v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014 v kategórii Dospelí


   

  © 2017-2021 KTŠ Aknela. All Rights Reserved. Designed by Jarkovsky | design.